สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการขนส่งสินค้าของประเทศไทย การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ เป็นผลมาจากการให้บริการที่
หลากหลาย เครือข่ายอันกว้างขวางครอบคลุมตัวแทนขนส่งสินค้าทุกภูมิภาคทั่วโลก และวัสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร ลูกค้าของเราจะได้รับทั้งการบริการขนส่งสินค้า
ถึงหน้าประตู และการบริการด้านโลจิสติกส์ บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 นับแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวก
ในการขนส่งแก่ผู้ส่งออกขนาดเล็ก, ผู้ส่งออกขนาดกลาง จนถึงผู้ส่งออกของภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย การใช้หลักการจัดการสายโซ่อุปทาน
ซึ่งเป็นการสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์กร ทำให้บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเสนอบริการครบวงจร ได้แก่

     

เรามีความสามารถในการจัดการงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออก และการนำเข้าทั้งทางบก และอากาศ โดยเน้นหลักการขนส่งถึงหน้าประตู ด้วยบุคคลากรผู้มีความชำนาญในการจัดเตรียมเอกสารใบอนุญาตที่จำเป็น รวมทั้งการทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหาย ลูกค้าสามารถมั่นใจว่า ได้รับการคุ้มครองตลอดทั้งกระบวนการ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย และตัวแทนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของการขนส่งสินค้า ทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทเดินเรือที่มีชื่อเสียง รวมทั้งยังเป็นพันธมิตรกับตัวแทนขนส่งสินค้ากว่า 100 แห่งทั่วโลก ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกใช้บริษัทเดินเรือใดๆ ที่ต้องการเพื่อไปยังท่าเรือต่างๆ ทั่วโลก เรามีทีมผู้ชำนาญการที่สามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยนโยบายที่ไม่เปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าเป็นผลสะท้อนให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง ISO 9002 ด้านการขนส่งทางทะเล และด้านการเดินพิธีการศุลกากร ตั้งแต่สิงหาคม 2543

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright