ASIA MAINPORTS

PORT OF DESTINATION

FEEDER VESSEL/MASTER VESSEL

ETD BANGKOK

ETA

CHENNAI

X-PRESS JERSEY V.20011W

01-11-2020

13-11-2020

CHENNAI

VERMONT TRADER V.014W

04-11-2020

16-11-2020

CHENNAI

GLEN CANYON BRIDGE V.115W

11-11-2020

23-11-2020

CHENNAI

TALASSA V.017W / XIN QIN HUANG DAO V.062W

18-11-2020

30-11-2020

CHENNAI

X-PRESS JERSEY V.20012W

25-11-2020

07-12-2020

COLOMBO

YM MODESTY V.049E

07-11-2020

16-11-2020

GUANGZHOU

TS TOKYO V.20010N / TBA

08-11-2020

28-11-2020

HAIPHONG

SITC SHANDONG V.2021N

05-11-2020

09-11-2020

HO CHI MINH CAT LAI

SITC KAWASAKI V.2021N

03-11-2020

05-11-2020

HO CHI MINH CAT LAI

SITC LAEM CHABANG V.2025N

07-11-2020

09-11-2020

HO CHI MINH CAT LAI

SITC JIANGSU V.2023N

10-11-2020

12-11-2020

HO CHI MINH CAT LAI

ST.MARY V.2027N

14-11-2020

16-11-2020

HO CHI MINH CAT LAI

ST.MARY V.2027N

14-11-2020

17-11-2020

HONG KONG

TS TOKYO V.20010N

08-11-2020

14-11-2020

KEELUNG

YM IMPROVEMENT V.192N

06-11-2020

15-11-2020

KEELUNG

HORAI BRIDGE V.N115

11-11-2020

20-11-2020

KEELUNG

YM INAUGURATION V.247N

27-11-2020

06-12-2020

KOBE

TS TOKYO V.20010N

08-11-2020

20-11-2020

NAGOYA

TS TOKYO V.20010N

08-11-2020

20-11-2020

NHAVA SHEVA (JNPT)

X-PRESS GUERNSEY V.20009W

08-11-2020

24-11-2020

NHAVA SHEVA (JNPT)

MOL GRANDEUR V.076W

11-11-2020

29-11-2020

NHAVA SHEVA (JNPT)

TALASSA V.017W / MOL GENEROSITY V.140W

18-11-2020

06-12-2020

NHAVA SHEVA (JNPT)

MOL GLOBE V.070W

25-11-2020

13-12-2020

NINGBO

TS TOKYO V.20010N / TBA

08-11-2020

28-11-2020

NINGBO

TS TOKYO V.20010N / TBAA

08-11-2020

28-11-2020

OSAKA

TS KAOHSIUNG V.20010N

01-11-2020

11-11-2020

OSAKA

TS KAOHSIUNG V.20010N

05-11-2020

15-11-2020

OSAKA

TS BANGKOK V.20011N

22-11-2020

02-12-2020

PORT KELANG NORTH PORT

SIMA SAHBA V.083S

08-11-2020

13-11-2020

QINGDAO

HORAI BRIDGE V.N115

11-11-2020

28-11-2020

SHANGHAI

KAMA BHUM V.258N

08-11-2020

18-11-2020

SHANGHAI

SITC GUANGDONG V.2023N

17-11-2020

26-11-2020

SINGAPORE

SINAR BINTAN V.695S

03-11-2020

05-11-2020

SINGAPORE

IONIAN EXPRESS V.0SR0US

04-11-2020

08-11-2020

SINGAPORE

SINAR SOLO V.922S

08-11-2020

11-11-2020

SINGAPORE

BANGKOK V.006W

11-11-2020

15-11-2020

SINGAPORE

ALS SUMIRE V.1037W

15-11-2020

18-11-2020

SINGAPORE

AEGEAN EXPRESS V.1239W

18-11-2020

22-11-2020

SINGAPORE

SINAR BINTAN V.697S

22-11-2020

25-11-2020

SINGAPORE

SANTA LOUKIA V.132W

25-11-2020

29-11-2020

SINGAPORE

SINAR SOLO V.924S

29-11-2020

02-12-2020

TOKYO

TS PUSAN V.20014N

15-11-2020

27-11-2020


Consol Department please contact :0-2210-2888 K.Game#331,
FELIXSTOWE, LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, BIRMINGHAM = (2 DAY FROM SOUTHAMPTON)
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright