ASIA MAINPORTS

PORT OF DESTINATION

FEEDER VESSEL/MASTER VESSEL

ETD BANGKOK

ETA

BUSAN

PADIAN 3 V.2102N

08-03-2021

17-03-2021

CHENNAI

X-PRESS JERSEY V.20015W

03-03-2021

15-03-2021

CHENNAI

X-PRESS JERSEY V.20015W

03-03-2021

15-03-2021

CHENNAI

X-PRESS JERSEY V.20015W

03-03-2021

15-03-2021

CHENNAI

VERMONT TRADER V.018W

07-03-2021

19-03-2021

CHENNAI

VERMONT TRADER V.018W

07-03-2021

19-03-2021

CHENNAI

MOL GATEWAY V.106W

10-03-2021

22-03-2021

CHENNAI

XIN QIN HUANG DAO V.066W

21-03-2021

29-03-2021

COLOMBO

ONE MOTIVATOR V.055E

13-03-2021

23-03-2021

HAIPHONG

SITC GUANGDONG V.2105N

04-03-2021

09-03-2021

HAIPHONG

SITC GUANGDONG V.2105N

04-03-2021

08-03-2021

HAIPHONG

SITC BANGKOK V.2105N

11-03-2021

16-03-2021

HO CHI MINH CAT LAI

INTEGRA V.2105N

06-03-2021

08-03-2021

HO CHI MINH CAT LAI

INTEGRA V.2105N

06-03-2021

08-03-2021

HO CHI MINH CAT LAI

INTEGRA V.2105N

07-03-2021

09-03-2021

HO CHI MINH CAT LAI

SITC KAWASAKI V.2107N

09-03-2021

11-03-2021

HONG KONG

YM IMAGE V.147N

05-03-2021

11-03-2021

HUANGPU

SAWASDEE PACIFIC V. 0016N

14-03-2021

31-03-2021

JAKARTA

HF SPIRIT V.2108S

28-03-2021

02-04-2021

KARACHI

MATHU BHUM V.275S / YM EXCELLENCE V.116W

07-03-2021

23-03-2021

KEELUNG

YM IMAGE V.147N

05-03-2021

14-03-2021

MANILA NORTH

NORDLEOPARD V.0NC3PS

11-03-2021

17-03-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

GLEN CANYON V.002W

05-03-2021

21-03-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

MOL GENEROSITY V.143W

17-03-2021

04-04-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

X-PRESS BARDSEY V.21003W

24-03-2021

11-04-2021

OSAKA

TS BANGKOK V.21003N

21-03-2021

31-03-2021

PORT KELANG NORTH PORT

SIMA SAHBA V.092S

14-03-2021

19-03-2021

SHANGHAI

CALA PINGUINO V.2103N

02-03-2021

11-03-2021

SHANGHAI

CALA PINGUINO V.2103N

02-03-2021

11-03-2021

SHANGHAI

CALA PINGUINO V.2103N

02-03-2021

11-03-2021

SHANGHAI

SITC KAWASAKI V.2107N

09-03-2021

18-03-2021

SHANGHAI

SITC KEELUNG V.2105N

16-03-2021

25-03-2021

SINGAPORE

KOTA HANDAL V.0553S

07-03-2021

10-03-2021

SINGAPORE

ALS SUMIRE V.1042W

08-03-2021

11-03-2021

SINGAPORE

SINAR SOLO V.932S

09-03-2021

11-03-2021

SINGAPORE

KOTA HANDAL V.0554S

15-03-2021

18-03-2021

SINGAPORE

SINAR BINTAN V.707S

16-03-2021

18-03-2021

SINGAPORE

SINAR SOLO V.934S

21-03-2021

23-03-2021

SINGAPORE

KOTA HANDAL V.0555S

22-03-2021

25-03-2021

TOKYO

TS TOKYO V.21002N

07-03-2021

20-03-2021

XIAMEN

KMTC HAIPHONG V.2102N

07-03-2021

25-03-2021


Consol Department please contact :0-2210-2888 K.Game#331,
FELIXSTOWE, LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, BIRMINGHAM = (2 DAY FROM SOUTHAMPTON)
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright