สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

 

การบริการขนส่งทางอากาศ

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการพัฒนาขยายการบริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าทางอากาศมากกว่า 50,000 กิโลกรัมไปยังปลายทางทั่วโลก นับเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในการบริการด้านอากาศ

 

การบริการครอบคลุม:

  • บริการจัดสินค้ารวมไปยังปลายทางทั่วโลก ด้วยตารางเวลาที่แน่นอน
  • ความชำนาญด้านการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกด้านของลูกค้า ความชำนาญด้านรวบรวมสินค้าทางอากาศ เพื่อจัดส่งทางบกต่อไป
  • บริการด้วยราคาเหมาะสม ด้านพิธีการศุลกากร, การบรรจุหีบห่อ, โกดังสินค้า และการประกันภัย
  • บริการเหมาลำเครื่องบิน
  • บริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตูตามความต้องการของลูกค้า
  • บริการขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อรับสินค้าจากการขนส่งทางอากาศ ไปกัมพูชา โดยรับประกันความรวดเร็ว และปลอดภัยในการขนส่ง

 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright