การบริการขนส่งทางรถบรรทุก

  • บริการส่งสินค้าจากการนำเข้าไปยังลาว, กัมปงสม, พนมเปญ
  • บริการรถบรรทุกทั่ว 76 จังหวัดของประเทศไทย
  • บริษัทฯ สามารถเตรียมรถบรรทุกกว่า 100 คันภายใน 3 วัน
  • บริษัทฯ สามารถเตรียมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครนยกของหนัก 100 ตัน
  • บริษัทฯ มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันในการยกสินค้าขึ้น และลงจากยานพาหนะ
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright