สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

 

  ตำแหน่ง

Position

ชื่อ - นามสกุล

Name - Surname

อีเมล์

E-Mail

หมายเลขโทรศัพท์

Mobile Number

กรรมการบริหารบริษัท

Director / GM

 วิชัย จงธนพิพัฒน์

Vichai Chongthanapipat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3779

ว่าที่ผู้จัดการฝ่ายขาย

Sales Manager

 วิยะดา แซ่เจียม

Wiyada Sae-jiam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3754

ผู้จัดการแผนกบุคคล

HR Manager

 ภารดา เสมอจิตร

Parada Samerchit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3736

ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

Logistics Manager

 นภัส จีราคม

Napat Jeerakom

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3759

ผู้จัดการแผนกเอกสารขาเข้า

Inward Doc Manager

 

ฉัตรชบา  แก้วเมือง

Chatchaba Kaewmuang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-3490-6974

ผู้จัดการแผนกเอกสารขาออก

Outward Doc Manager

 

นภพร  แซ่เฮ้ง

Napaporn SaeHeng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3726

ผู้จัดการแผนกโอเวอร์ซี

Oversea Marketing Manager

 

วรุณี จารวัฒน์

Warunee Jarawat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3727

ผู้จัดการแผนกเอเจนเซลล์

Agent Sale Manager

 

เดนมี่ ธัชชัยชวลิต

Denmy Thatchaichawalit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3766

ผู้จัดการแผนกโนมิเนท

Nominate Manager

 

ชิโนรส รัตนานุกูล

Chinoros Ratnanugool

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3748 

ผู้จัดการแผนกไอที

IT & Admin Senior Manager

 พรชัย พงศ์ธนากร

Pornchai Pongtanakorn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3743

ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

LCB Branch Manager

  บัญญัติ โชติธนาการ

Banyat Chodthanakarn

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3713

 

 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright