ตำแหน่ง

Position

ชื่อ - นามสกุล

Name - Surname

อีเมล์

E-Mail

หมายเลขโทรศัพท์

Mobile Number

  กรรมการบริหารบริษัท

  Director / GM

   วิชัย  จงธนพิพัฒน์

  Vichai Chongthanapipat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3779

  Deputy General Mgr.

   Soh Joo Meng

  Soh Joo Meng

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3725

  ผู้จัดการแผนกบุคคล

  Personnel And Admin Mgr

   ภารดา เสมอจิตร

  Parada Samerchit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3736

  ผู้จัดการแผนกแอร์เฟรท

  Airfreight Mgr

  อรวรรณ นิวาสกุล

  Orawan Niwasakul

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3766

  ผู้จัดการแผนกเอกสารขาเข้า

  Inward Doc Mgr

  ฉัตรชบา แก้วเมือง

  Chatchaba Kaewmuang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-3490-6974

  ผู้จัดการแผนกเอกสารขาออก

  Outward Doc Mgr 

  นภพร  แซ่เฮ้ง

  Napaporn SaeHeng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  08-4075-3726

  ผู้จัดการแผนกโปรแกรมเมอร์

  Programmer

  พรชัย พงศ์ธนากร

  Pornchai Pongtanakorn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3743

  ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

  Branch Mgr

  บัญญัติ โชติธนาการ

  Banyat Chodthanakarn

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4075-3713

 

 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright