สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2529
เราได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งแก่ผู้ส่งออกขนาดเล็ก, ผู้ส่งออกขนาดกลาง จนถึงผู้ส่งออกของภาครัฐ

เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติคครบวงจร ที่รวบรวมการจัดการด้านโลจิสติค ตามความต้องการของลูกค้า เราเชี่ยวชาญการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้า
หลากหลายรูปแบบ ขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่หีบห่อขนาดเล็ก, เครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก และสินค้าสำหรับโครงการทุกรูปแบบและทุกขนาด

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright