เรียน    สมาชิกทาฟ่า

 แจ้งข่าว เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์อังกฤษ (จาก Bangkok Flight Services – Cargo) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

อ้างถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์อังกฤษ ตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่ตรวจพบว่าไวรัสดังกล่าวนี้มีการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่า และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค จึงขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ไปยัง สมาคมตัวแทนผู้ส่งออก (TAFA) และ สมาคมการค้า ธุรกิจการบินขนส่งสินค้า (ACBA) สำหรับผู้มาติดต่อให้บริการในคลัง BFS ขอความกรุณาตัวแทนผู้ส่งออกทุกท่าน ช่วยสวมหน้ากากอนามัย และโปรดเว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาด ห่างกัน 1 - 2 เมตร.  ในการติดต่อบริการทุกครั้ง

 

ดั้งนั้น ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าฯ มีความห่วงใยและขอความร่วมมือจากสมาคมตัวแทนผู้ส่งออก (TAFA) ร่วมทั้งผู้มาติดต่องานบริการที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่รับสินค้าขาเข้าและส่งของขาออก โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright