กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 ค้านฟิลิปปินส์ตัดสิทธิภาษีศุลกากรสินค้าไทย

               

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมยื่นหนังสือและร่วมแสดงความเห็นคัดค้านฟิลิปปินส์ กรณีเตรียมตัดสิทธิภาษีศุลกากรสินค้าไทย เพื่อตอบโต้ไทยกรณีข้อพิพาทเรื่องบุหรี่ในองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งกระบวนการตัดสินยังไม่สิ้นสุด เพราะอยู่ในชั้นคดีอุทธรณ์ ดังนั้นฟิลิปปินส์จึงไม่สามารถอ้างเรื่องข้อพิพาทใน WTO มาตอบโต้ทางการค้าไทยได้ อีกทั้งการตอบโต้ดังกล่าวจะเกิดผลเสียไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกไทย แต่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าของฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ เตรียมที่จะเข้าร่วมให้ข้อมูลในกระบวนการรับฟังความเห็นของฟิลิปปินส์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ม.ค.นี้  และคัดค้านกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่ เนื่องจากกลุ่มสินค้าที่อาจได้ระบผลกระทบเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ยางล้อและผลิตภัณฑ์ พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ยาและเครื่องสำอาง เป็นต้น

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในปี 63 มีมูลค่า 8,084.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับปี 2562) คิดเป็น 1.8% ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์มูลค่า 5,051.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์มูลค่า 3,032.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright