จังหวัดสงขลาผ่อนปรนให้คนขับรถขนส่งมาเลเซีย และสัญชาติอื่นเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะเดาได้ แต่ให้สับเปลี่ยนตัวกับคนขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทย ณ พื้นที่ควบคุมทางศุลกากร  หลังจากที่ทางจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย หรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่ จ.สงขลา โดยให้คนไทยไปสับเปลี่ยนขับเข้ามาแทน และต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรครถ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่เมื่อวานนี้ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 จากมาเลเซียที่กลับมาระบาดรอบ 2 ปรากฏว่า ล่าสุดทางจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศให้ชะลอการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไป เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ให้ใช้พื้นที่ควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา ตรงด่านตรวจพืช เป็นจุดขนถ่ายสินค้า และผ่อนผันให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นคนสัญชาติมาเลเซีย หรือสัญชาติอื่นเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะเดา แต่ให้สับเปลี่ยนตัวกับคนขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทย ณ พื้นที่ควบคุมทางศุลกากร ที่ด่านศุลกากรสะเดา ตรงด่านตรวจพืชโดยให้ผู้มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซีย ออกจากราชอาณาจักรโดยทันที เมื่อขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมง นับแต่พาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกคัน โดยเฉพาะภายในห้องขับขี่ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในขณะที่บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดา ในวันนี้ยังคงมีรถขนส่งสินค้า ทั้งไทยและมาเลเซียเดินทางเข้ามาตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการคุมเข้มให้รถทุกคัน โดยเฉพาะรถขนส่งมาเลเซีย ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ดังกล่าว

(ข้อมูลจากRY9)

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright