สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?
เรียน ผู้ประกอบการ
 

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงโซล ได้จัดทำ eNewsletter "Trade in Korea" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการค้าของประเทศเกาหลีใต้ ให้แก่ผู้ส่งออกที่มีความสนใจในการขยายตลาดสินค้าไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://anyflip.com/bookcase/roqz หรือ QR code ตามปรากฏด้านล่าง นั้น

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอนำส่งแหล่งข้อมูลดังกล่าวมายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจาณาและศึกษาโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ หากไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อกลับไปยัง นายกรณิศ วิเชียร อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright