วันที่ 10/02/2010 
สินค้าดังต่อไปนี้ 
  1. สินค้าอันตราย CLASS 2.2 ( NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GASES) ปรเภท ที่ไม่ลุกเป็นไฟและไม่ใช่ก๊าซพิษ 
  2. สินค้าอันตราย CLASS 2.3 ( TOXIC GASES) ประเภทก๊าซพิษ 
  3. สินค้าอันตราย CLASS 6.1 ( TOXIC SUBSTANCES) ประเภทสารพิษ 
  4. ถังแก๊สเปล่าที่ใช้แล้ว USED EMPTY GAS CYLINDER 
สินค้าดังกล่าวที่ส่งไปยัง PORT CHITTAGONG จะต้องกระทำดังนี้ 
  1. ระบุชื่อผู้นำเข้าที่แท้จริงพร้อมเบอร์ติดต่อลงบน B/L 
  2. จะต้องส่ง PACKING LIST, COMMERCIAL INVOICE และ B/L ให้เอเย่นต์ และจะต้องระบุชื่อ สินค้าที่แท้จริง ชื่อสินค้าทางเทคนิค 
  3. SHIPPER จะต้องแจ้งให้ผู้นำเข้าบังคลาเทศ ขอใบอนุญาตจากกรมควบคุมวัตถุระเบิดและสิ่งแวดล้อม ของบังคลาเทศล่วงหน้า มิฉะนั้นสินค้าจะห้ามนำเข้า CHITTAGONG. 
  4.ให้ระบุใน B/L ว่า " PERMISSION OF DANGEROUS CARGO WILL ARRANGE BY CONSIGNEE/NOTIFY PARTY AT PORT OF DESTINATION 
BEFORE ARRIVAL VESSEL AT CHITTAGONG" หมายถึง ผู้นำเข้าจะเป็นผู้ขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าอันตรายที่ปลายทางก่อนที่เรือจะถึงปลายทาง" 
ทั้งนี้เมื่อผู้นำเข้าเห็นข้อความใน B/L จะได้ขออนุญาตนำเข้าล่วงหน้า เป็น ถังแก๊สเปล่าถังใหม่และไม่มีก๊าซบรรจุอยู่ในถัง 

  5. กรณีที่เป็นถังแก๊สเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้งาน BRAND NEW EMPTY GAS CYLINDER จะต้องระบุใน B/L ว่า " NEW     EMPTY GAS CLYNDER AND THERE IS NO GAS INSIDE THE GAS CYLINDER" หมายถึง เป็น ถังแก๊สเปล่าถังใหม่และไม่มีก๊าซบรรจุอยู่ในถัง และ SHIPPER จะต้องขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวัตถุระเบิดและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รับรองว่า ถังก๊าซนั้นเป็นถังเปล่าไม่มีก๊าซบรรจุอยู่ข้างใน แล้วส่งใบรับรองนั้นให้เอเย่นต์

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright