ได้รับแจ้งจากตัวแทนของบริษัทเฟรทลิ้งค์เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยจำกัด ว่า  ที่ประเทศคูเวต   ทางประเทศคูเวต  ไม่อนุญาตให้ผู้นำเข้านำเข้าสินค้าประเภท สปา  น้ำหอม เครื่องสำอางโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือจดทะเบียนก่อนการนำเข้า เป็นผลให้การทำพิธีการระบบ ATA CARNET  ไม่สามารถทำได้ เพื่อการแสดงสินค้า หรือ เพื่อการสาธิต 
ขอให้ผู้ส่งออกอย่าได้ส่งไปก่อนที่จะได้รับอนุญาต ขอให้ตรวจสอบก่อนส่งออก  เพราะ อาจจะถูกยึดที่ท่าที่นำเข้าในประเทศ คูเวต

วิฃัย จงธนพิพัฒน์ รายงาน

Please note the Government not allowing to import cosmetics, perfumes and SPA products on temporary imports, such items must be imported by companies who are registered with ministries and are qualified to import only products meeting with standard set by ministry of health under their responsibility & liability, since many cases were reported by citizens of getting allergies due to inferior SPA and cosmetics products that was imported by not qualified companies.We will therefore not be able to offer customs clearance for this shipment. Regret not being able to assist you. For general items which is not cosmetics, electric and electronic items or chemicals the clearance can be made and delivered within 4 working days.  Suggest shipper use one of the company dealing with them for imports of cosmetics with will require ministry of health approval before the customs clearance

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright