ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม AOB 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานวุวรรณภูมิ (AOB)  นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการฯ ภายใต้การนำของการท่าฯและกรมการบินฯ ได้ให้ กลุ่มบุคคลที่ใช้ ช่องทางในการส่งสินค้าประเภทกล้วยไม้ ผ่านช่องทางการส่งแบบที่เรียกว่า Excess Baggage ให้ไปทำการส่งแบบ Cargo นั้น ซึ่ง ในที่ประชุมได้มีเงื่อนไข คือ

 
1. ขนาดของกล่องจะต้องไม่เกิน 70 x 80 x 80 Cms
2. น้ำหนักต่อกล่องจะต้องไม่เกิน 32 กิโลกรัม
3. อนุญาตให้ผู้โดยสารขนได้ไม่เกินคนละ 5 กล่อง (ชิ้น)
4. ผู้โดยสารจะต้องไปแสดงตัวด้วยทุกครั้ง ในขณะนำส่งเพื่อชั่งน้ำหนักหรือผ่านเครื่อง X-ray
 
 โดยคาดว่า จะประกาศใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright