เรียน ผู้ส่งออก
       ในกรณีที่ท่านส่งออกสินค้าไป กลุ่มประเทศ ศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ และตะวันออกกลาง มักมีปัญหาเรื่อง bank guarantee   และระบบธนาคารที่ไม่คอยน่าเชื่อ   ทั้งได้รับการร้องเรียนจากผู้ส่งออกว่าไม่ได้ รับเงินค่าสินค้า ทางบริษัท เฟรทลิ้งค์เอ๊กซ์เพรส ประเทศ ไทย  จึง เรียนมาเพื่อทราบว่า ท่านผู้ส่งออกมีความประสงค์ให้ทางบริษัทเราในการสั่งปล่อย โดยตรง  ทางบริษัทต้องขอจดหมายอนุญาตจากท่านผู้ส่งออก  ต้องขออภัยในความสะดวกนี้ มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright