หัวข้อ อบยาไปเลบานอน
เรียน ท่านผู้ส่งออกไปประเทศเลบานอน
ทางกรมศุลกากรประเทศเลบานอน ไม่อนุญาตให้นำเข้า รังไม้ และ แท่นรองไม้ ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า ที่ไม่มีเครื่องหมาย STC และอบยา
มิฉะนั้นจะเสียค่า ปรับ 60 เหรียญสหรัฐ

เรียนมาเพื่อทราบ
วิชัย

Please make sure for future shipments to draw Shippers attention to the
following:

Every shipment that contains Pallets should show STC nb&  kind of packages
inside the pallets.

We use to amend it locally and add the nb and kind of packages in our
manifest, but now MSC are not accepting it and any amendment will cost USD
60.00.บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright