สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

The use of seaworthy packing material
   

We would like to draw your attention to the importance of seaworthy packing material. The stresses and forces encountered during sea voyage can be extreme: in heavy weather a ship can roll 40 degrees. This means an outboard container at the top of the stack may draw an arc of approx. 60 meter!

A seaworthy packing is a packing which provides proper protection to the contents and is suitable to withstand the ordinary risks of transport in a (consolidation) container and all relevant handlings.
From a cost saving point of view it may seem profitable to minimize the costs for packing material, however, please keep in mind that as per Hague Visby Rules and our bill of lading conditions, the merchant (shipper) is at all times responsible for providing a seaworthy packing. So if damage has occurred as a result of improper (not seaworthy) packing, the carrier cannot be held responsible and the damage is for merchant’s account. In that case a seaworthy packing is a cheaper option!

We also recommend to always arrange a cargo transport insurance. Our customer service department will be pleased to provide you with competitive all risk insurance rates!

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright