สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?
 

 
เทคนิคการลดต้นทุน
การลดต้นทุนในด้านโลจิสติกส์ ไม่ควรมองแค่เรื่องการขนส่งเพียงเท่านั้น
และการที่เราสามารถลดต้นทุนในระบบโลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการธุรกิจ
มีประสิทธืภาพสูงสุด Freight Links Express จึงมีการให้บริการ ในโซน ยุโรป
อย่างเช่น ANTWERP, BELGIUM ได้ อัตราค่าระวางเรือ
ราคาที่เป็นความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งมอบความพึงพอใจในด้านบริการเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ลูกค้า
 
Cost Reduction
To save cost for Logistics part, we should think more than delivery part.
To save cost is the most important thing for all in Logistics.
Freight Links Express, we are one stop service for Europe zone such as Antwerp, Belgium
in save cost, less than market price. Also we serve you the best service and effective.
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright