สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

ตอนที่ 2

ASEAN Free Trade Area : AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีต่างๆ เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีต่างๆ ได้แก่

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ใช้ Form E

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย ใช้ Form FTA

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน-อินเดีย ใช้ Form AI

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ใช้ Form FTA

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ใช้ Form AANZ

  • ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ใช้ Form JTEPA

  • ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ใช้ Form AJ

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน-เกาหลี ใช้ Form AK

อ้างอิงแหล่งที่มา กรมศุลกากร

สนใจนำเข้าและส่งออกทั้งทางเรือ และทางแอร์ พิธีการทางด้านศุลกากร

สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ จิตรชญา สุทธิวงศ์ - NANCY 084-0753760

หรือส่งอีเมลหาเรา Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright