สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เมื่อเปิด browser เข้า www.hotmail.com แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่กล่อง “อีเมลขยะ”

2. คลิกขวาที่อีเมล @freightlinks.co.th

3. คลิก “ทำเครื่องหมายว่าไม่ใช่ขยะ”

เมื่อทำตามขั้นตอน 1-3 เสร็จแล้ว ให้กลับไปดูที่ “ กล่องจดหมายขาเข้า ”


4. คลิก กล่องจดหมายขาเข้า

5. คลิกเลือก ที่โฟกัส

6. คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ @freightlinks.co.th

เมื่อคลิกที่ชื่อผู้ติดต่อแล้วจะขึ้นแถบตัวเลือกทางด้านขวา


7. ดูในแถบตัวเลือกมองหา …

8. คลิกที่ …

9. คลิกที่ “เพิ่มในรายชื่อที่ติดต่อ”

10. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11. กดบันทึก

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright