ตำแหน่ง : พนักงานขาย (ประจำสาขา กรุงเทพฯ)
 
 
รายละเอียดของงาน

- การทำกำไรขั้นต้นตามนโยบายของบริษัท (3 เท่าของรายได้)
- การดำเนินการขายและให้บริการลูกค้าด้าน การขนส่งสินค้าทางบก ทางเรือ ทางอากาศ / ด้าน Freight Forwarder
- การจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
- การเยี่ยมลูกค้าเพื่อรักษาลูกค้าเก่า / ลูกค้ารายใหม่
- การสรุปรายงานการขายนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
ไม่จำกัด Negotiate (salary + commission + incentive + entertain))
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Business Administragtion / Marketing / Logistics
มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี / รักงานบริการ
มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ / ระบบ IT
มีประสบการด้านการขาย-การขนส่งระหว่างประเทศ / Freight Forwader (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง e-mail
- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณภารดา เสมอจิตร
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
507/321 อาคารเฟรทลิ้งค์ส ซ.สาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซ.4) ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 02-210-2888 Ext.201
แฟกซ์ : 02-210-2889
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.fleth.co.th
 
การเดินทาง
ที่ตั้งอาคารอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม3
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright