รับพนักงาน บัญชี AR/AP ต่างประเทศ (Oversea Accountant)
 
รายละเอียดงาน
 
Freight Links Express (Thailand) Co.,Ltd.
    AP:
       📗 reconcile และ Confirm statement of account กับ เอเย่นต์ เพื่อทำจ่าย
       📗 ติดต่อธนาคาร (ห้องค้าต่างประเทศ) เพื่อซื้อเรทในการโอนจ่ายเอเย่นต์
    AR:
       📗 reconcile และ Confirm statement of account กับ เอเย่นต์ เพื่อตามหนี้
       📗 confirm กับธนาคารเพื่อทำรายการรับเงินเข้า / confirm เรทกรณีโอนต่างสกุลเงิน
 
    📗 ตัด Settle AP/AR เอเย่นต์ ในระบบโปรแกรม
    📗 คำนวณ commission sales
 
Freight Links Inter Co.,Ltd.
    📗 วางบิลลูกค้า + ทำรายการรับ ออกใบเสร็จ
    📗 จัดทำรายการภาษี ภงด. 3 , 53 , ภพ. 30 ยื่นสรรพากร
    📗 ทำรายการจ่ายเงินต่างๆ cheque , petty cash ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
    📗 บันทึกบัญชีต่างๆ PV RV JV โปรแกรม Express
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
    👉 เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
    👉 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
    👉 อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
    👉 มีประสบการณ์ ทางด้านบัญชี 1-2 ปี
    🚭 ไม่สูบบุหรี่
 
 
ติดต่อ
คุณภารดา เสมอจิตร
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
507/321 อาคารเฟรทลิ้งค์ส ซ.สาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซ.4) ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 📞 : 02-210-2888
อีเมล 📧 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright