ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล (ประจำสาขา กรุงเทพฯ)
 
 
รายละเอียดของงาน

- ช่วยรับสาย operator และ ใช้ excel, word, ppt 
- present, อบรมพนักงานใหม่, จัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
- ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และน้ำประปา พื้นฐาน ฯลฯ
- เป็นโฆษก, พิธีกร, ในกิจกรรมต่างๆ
- ทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 เงินเดือนประจำ + OT พร้อม ประกันสังคม และ สวัสดิการต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์บัญฑิต (ไม่ต้องมีตั๋วทนาย) ไม่ต้องมีประสบการณ์
มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี / ไม่สูบบุรี่ / ไม่มีโรคประจำตัว
มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี อ่านออก เขียนได้
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ / สามารถทำงานช่างซ่อมอุปกรณ์พื้นฐาน ไฟฟ้่า / ประปา ได้
- ขับรถยนต์ได้ / มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง  (บริษัทให้เบิกค่าน้ำมัน) ที่พักอาศัยใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะทางไม่เกิน 10 กม.
 
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง e-mail
- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณภารดา เสมอจิตร
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
507/321 อาคารเฟรทลิ้งค์ส ซ.สาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซ.4) ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 02-210-2888 Ext.201
แฟกซ์ : 02-210-2889
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.fleth.co.th
 
การเดินทาง
ที่ตั้งอาคารอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม3
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright