ต้อนรับการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่าง ทลฉ และ ทกท.

  วันนี้ ( 23 สค. 64) นายบัณฑิต  สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟรอบปฐมฤกษ์จากท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ถึงท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเส้นทางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขาเข้าจาก ทลฉ.  มายัง ทกท. โดยการเดินขบวนรถไฟขนส่งตู้สินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์จาก ทลฉ.มา ทกท. จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 23-26 ส.ค.2564 ของบริษัท เอ็นวายเอส โลจิสติกส์ จำกัด โดย รฟท. ได้ให้การสนับสนุนในการขออนุมัติเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าขาเข้าจากกรมศุลกากร รวมทั้งการจัดหาหัวรถจักร และแคร่บรรทุกสินค้าขบวนละ 15-20 แคร่ และพนักงานอำนวยความสะดวกประจำเส้นทางการเดินรถไฟ เพื่อเป็นการ Shift mode เปลี่ยนจากการขนส่งทางถนนสนับสนุนการขนส่งระบบราง เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดลดภาระค่าเชื้อเพลิงและลดมวลภาวะฝุ่นพิษ PM 2.5 จากการขนส่งสินค้าทางระบบถนน โดยคาดว่าปริมาณตู้สินค้าจากการขนส่งทางรถไฟประมาณ 160 ทีอียู ต่อสัปดาห์  ณ ประตูรถไฟทางเข้าเขื่อนตะวันออก

 

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright