เซ็นแล้ว! Mini FTA ไทย-ไห่หนาน ความตกลงร่วมมือการค้าฉบับประวัติศาสตร์

ผมมา up date ข่าวสารในเรื่องการค้าระหว่างประเทศมาให้รับทราบกันครับ

 เมื่อวันที่ 20 Aug 2021 : MOU ไทย-ไห่หนาน ถือเป็น Mini FTA ฉบับประวัติศาสตร์ และเป็นฉบับแรกที่ไทยทำกับระดับมณฑลของจีน เป็นการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับอธิบดี โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยกับอธิบดีกรมพาณิชย์ไห่หนาน ร่วมกันลงนาม

มณฑลไห่หนานเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นจุดสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเปิดในระดับสูงของจีน มีประชากรกว่า 10.8 ล้านคน ซึ่งจีนมีนโยบายพัฒนาให้ไห่หนานเป็นฟรีพอร์ต หรือฮ่องกง 2 สำหรับเนื้อหาความร่วมมือประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างกัน
  2. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้า ด้านสินค้า ด้านนวัตกรรม และการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างกันเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า
  3. ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เช่น การเดินทางของนักธุรกิจ การจัดประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกัน
  4. ด้านการมุ่งขยายมูลค่าการค้าใน 3 สินค้าหลัก ประกอบด้วย สินค้าทางด้านการเกษตร สินค้าอาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม
  5. ความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซ เช่น การส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของจีนและไทย

คาดเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มการค้าจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 9,233 ล้านบาท เพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาทภายใน 2 ปี และความตกลงนี้จะมีผลเป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี2564 ถึงปี 2566)

อ่านเต็มๆได้ที่ Manager online : 

https://mgronline.com/business/detail/9640000082246

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright