เรียน​  ผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ

 
เรื่อง​  การท่าเรือแห่งประเทศไทย​ประกาศวันหยุดตามประเพณี(12ส.ค.64)และวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา​2564(13ส.ค.64)
 
 
ประชาสัมพันธ์โดย
แผนกพัฒนาธุรกิจ
กองบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
ท่าเรือกรุงเทพ
02-269-5353

 
 
 
 
FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright