วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 บริษัท เฟรทลิ้งค์ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ต้องขอขอบคุณ ในการช่วยเหลือจากทางสมาคม TAFA และ AOT ทำให้พนักงานทั้งบริษัทได้รับการฉีดวัคซีน เป็นที่เรียบร้อย และทางบริษัทมั่นใจว่าจะให้บริการกับลูกค้า ด้วยพนักงานที่มีภูมิป้องกันจากโรค covid19 ได้ดี มากกว่าเดิม (ภาพบรรยากาศการไปรับวัคซีน)

 

 

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright