เรียน    สมาชิกทาฟ่า

 แจ้งข่าว เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์อังกฤษ (จาก Bangkok Flight Services – Cargo) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

อ้างถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์อังกฤษ ตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่ตรวจพบว่าไวรัสดังกล่าวนี้มีการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่า และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค จึงขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ไปยัง สมาคมตัวแทนผู้ส่งออก (TAFA) และ สมาคมการค้า ธุรกิจการบินขนส่งสินค้า (ACBA) สำหรับผู้มาติดต่อให้บริการในคลัง BFS ขอความกรุณาตัวแทนผู้ส่งออกทุกท่าน ช่วยสวมหน้ากากอนามัย และโปรดเว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาด ห่างกัน 1 - 2 เมตร.  ในการติดต่อบริการทุกครั้ง

 

ดั้งนั้น ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าฯ มีความห่วงใยและขอความร่วมมือจากสมาคมตัวแทนผู้ส่งออก (TAFA) ร่วมทั้งผู้มาติดต่องานบริการที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่รับสินค้าขาเข้าและส่งของขาออก โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright