เรื่อง  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ

 

สมาคมฯ ได้รับอีเมลแจ้งจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า

และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง  รายละเอียดดังแนบ

 

          การท่าเรือแห่งประเทศไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการ ตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ดังนี้

 

  1. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

- ตู้มีสินค้า

1.1  ขนาด 20’ ราคา 38 บาท/ตู้

1.2  ขนาด 40’ ราคา 76 บาท/ตู้

1.3  ขนาดมากกว่า 40’ ราคา 86 บาท/ตู้

- ตู้สินค้าเปล่า

2.1  ขนาด 20’ ราคา 23 บาท/ตู้

2.2 ขนาด 40’ ราคา 46 บาท/ตู้

2.3 ขนาดมากกว่า 40’ ราคา 52 บาท/ตู้.

 

  1. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                             - ท่าเรือกรุงเทพ (เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป  1,202 บาท/ชั่วโมง)

                                 - ท่าเรือแหลมฉบัง 1,435 บาท/ชั่วโมง

    การท่าเรือฯ จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)

ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

           
          ***ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564***

 

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดย

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและต้นทุนค่าภาระและค่าบริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง (กวภ.)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

 

สมชาย  บรรลือเสนาะ

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ

Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA)

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

19, 4th Srinakarin Rd, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel: 66-2-018-2828

Fax: 66-2-018-2830

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.tiffathai.org

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright