ตู้สินค้าเพื่อการส่งออกกำลังขาดแคลน

หลังภาวะโควิด-19 ผู้ประกอบการมีความต้องการส่งออก เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน รวมทั้งขาดแคลนแรงงานภายในท่าเรือ ก่อนภาวะโควิด-19 ค่าระวางเรือไปประเทศจีนอยู่นระดับที่ต่ำแต่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นมากเกือบสิบเท่าตัวและคาดการ์ณว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก ทางสรท.มิได้นิ่งนอนใจ นำไปหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งการหันไปใช้เรือบาวนซ์เพื่อลดความต้องการตู้ คอนเทนเนอร์ ลดภาระค่ายกตู้เปล่า ผ่อนปรนข้อระเบียบบางข้อเพื่อช่วยเหลือ ปัญหาอาจจะยังไม่คลี่คลายภายในเร็ววันนี้ เนื่องจากทางสรท.ยังต้องการข้อมูลจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ทางผู้ประกอบการต้องการเป็นจำนวนตัวเลขที่แน่ชัดในแต่ละเดือน อาจจะต้องขอความร่วมมือจากทางผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright