กรมการค้าต่างประเทศ แนะผู้ส่งออกศึกษากรณีอียิปต์ให้แจ้งข้อมูลสินค้าทุกรายการก่อนนำเข้า


รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปีดเผยว่า กระทรวงการคลังของอียิปต์ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 38/2021 กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลสินค้าทุกรายการล่วงหน้าก่อนการนำเข้าภายใต้ระบบ Advance Cargo Information System :ACI ผ่าน Nafeza Platfommซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกทางการค้า ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการดำเนินการด้านการค้า การทำธุรกรรม และการรับ-ส่งเอกสารให้กับผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยจะเริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564และบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปโดยมีขั้ตอนการดำเนินการก่อนนำเข้าสินค้า ดังนี้ 1) ผู้นำเข้าต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานผ่าน Nafeza Platform ภายใต้ระบบACI และต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 2) ผู้นำเข้าต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ส่งออกและสินค้าที่นำเข้าผ่าน Nafeza Platform ประกอบด้วย ประเทศที่ส่งออก ชื่อผู้ส่งออก หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ประเภทผู้ส่งออก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เมล์ รายละเอียดสินค้า พิกัดอัตราศุลกากร รหัสประเทศผู้ส่งออก รหัสท่าเรือที่ส่งออก และข้อมูล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) สินค้าจะถูกตรวจประเมินความเสี่ยงโดยกรมศุลกากรของอียิปต์ หากผ่านการ ประเมินความเสี่ยง จะออกหมายเลข ACID number (Advance Cargo Information Declaration number) และจะแจ้งหมายเลขดังกล่าวให้กับผู้ นำเข้า เจ้าของคลังสินค้า หรือตัวแทนออกของ และผู้ส่งออกทราบ แต่หากไม่ ผ่านการประเมินความเสี่ยงจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธให้ทราบ

 

 

4) เมื่อสินค้ามาถึงอียิปต์ ผู้นำเข้าจะต้องยื่นใบราคาสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หมายเลขภาษีของผู้นำเข้า หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ACID number และพิกัดอัตราสุลกากร พร้อมลงลายมือซื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Nafeza Platform เพื่อประกอบการดำเนินพิธีการศุลกากร (ข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าต่างประเทศ)

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright