กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 ค้านฟิลิปปินส์ตัดสิทธิภาษีศุลกากรสินค้าไทย

               

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมยื่นหนังสือและร่วมแสดงความเห็นคัดค้านฟิลิปปินส์ กรณีเตรียมตัดสิทธิภาษีศุลกากรสินค้าไทย เพื่อตอบโต้ไทยกรณีข้อพิพาทเรื่องบุหรี่ในองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งกระบวนการตัดสินยังไม่สิ้นสุด เพราะอยู่ในชั้นคดีอุทธรณ์ ดังนั้นฟิลิปปินส์จึงไม่สามารถอ้างเรื่องข้อพิพาทใน WTO มาตอบโต้ทางการค้าไทยได้ อีกทั้งการตอบโต้ดังกล่าวจะเกิดผลเสียไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกไทย แต่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าของฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ เตรียมที่จะเข้าร่วมให้ข้อมูลในกระบวนการรับฟังความเห็นของฟิลิปปินส์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ม.ค.นี้  และคัดค้านกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่ เนื่องจากกลุ่มสินค้าที่อาจได้ระบผลกระทบเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ยางล้อและผลิตภัณฑ์ พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ยาและเครื่องสำอาง เป็นต้น

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในปี 63 มีมูลค่า 8,084.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับปี 2562) คิดเป็น 1.8% ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์มูลค่า 5,051.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์มูลค่า 3,032.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright