เรียน ท่านลูกค้า ผู้ส่งออก

ทางบริษัทเฟรทลิ้งค์เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย จะ เริ่ม ตั้งวันที่ 20/11/20 เปิดตู้  direct consol container  ออก จากท่า เรือ BMTP ไป ท่าเรือ Singapore

สนใจติดต่อฝ่ายการดลาด และ แผนก consolidate ของบริษัท ได้  โทร 022102888  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright