เรียน  สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      

สิ่งที่แนบมาด้วย 1) หนังหรือขอความอนุเคราะห์ร่วมเสนอรายชื่อ 

                     2) ประกาศรับสมัครผู้มีผลงานสร้างสรรค์ฯ

                     3) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกฯ

                 เนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้กรอบความคิด ASEAN Connectivity ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 98-104 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ไบเทค บางนา โดยภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Awards 2019 ) แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใน 5 ด้าน  ทั้งนี้ ได้ขอให้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเสนอรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นข้างต้นเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมรางวัลดังกล่าว รายละเอียดและหลักเกณฑ์ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

                 ในการนี้ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จึงขอนำเรียนมายังทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาร่วมเสนอชื่อและผลงานของบริษัทตนเองหรือบริษัทพันธมิตรใดๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข เพื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมเสนอผลงานได้ที่ http://bit.ly/2ZxqX1b หรือ สแกน QR code (ตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright