เรียน ท่านลูกค้า ที่นับถือ

เนื่องจาก สถานการณ์ เรื่อง การขนส่งทางบก มีปัญหาใน ประเทศ เม็กซิโก  ทางบริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซืเพรส ประเทศไทย จำกัด

ต้องของดให้ บริการขนส่งไป ประเทศดังกล่าว ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดง ความนับถือ

นายวิชัย จงธนพิพัฒน์

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright