เรียน ท่านผู้ส่งออก/นำเข้า

 

เนื่องด้วยพนักงานของเรือถ่ายลำชายฝั่ง ต้องกักกันตัวจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เส้นทางเดินเรือแถบทะเลจีนทาใต้ และน่านน้ำฮ่องกง

จึงทำให้ทางสายเรือได้ออกประกาศเกี่ยวกับการหยุดเดินเรืออย่างน้อย 6 สัปดาห์ ก่อนเทศกาล ตรุษจีน ที่จะเริ่มขึ้น ในวันที่ 1 ถึง 5 กุมภาพันธ์

ทางบริษัทสายเรือจึงได้พิจารณาระงับการรับสินค้าบริเวณเส้นทางเดินเรือแถบทะเลจีนทาใต้ของเรือถ่ายลำภายในประเทศ ถึง ปลายทาง

ถ้าท่านมีสินค้าให้รีบจัดส่งให้ ถึง ฮ่องกง ก่อนวันที่ 23 มกราคม 2022 เพราะว่าเป็นวันที่มีเรือลำสุดท้าย

มิฉะนั้นสินค้าจะถูกจัดเก็บที่ ฮ่องกง มากกว่า 6 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระโดยผู้จัดส่งหรือผู้รับสินค้า

 

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ โทรมารถติดต่อผมได้โดยตรง

ทางเรายังมีบริการรับจัดส่งสินค้าข้ามประเทศทั้งส่งออกและนำเข้า-รับเตรียมสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์-บริการเคลียสินค้าอีกด้วย

 

Dear Importer & Exporter
 
Due to the COVID-19 quarantine requirements for the crews of the coastal feeders running between South China and Hong Kong waters, feeder operators announced their services will be suspended for a minimum of 6 weeks prior to Lunar New Year 2022, which is Feb. 1 -5, 2022. In consideration of this situation, Most of feeders / Break-bulk company will temporarily suspend the acceptance of the cargo bound for the ports in the South China area that require usage of the domestic feeders to reach the final destination. If have any cargo to South China, please arrive HK on/before 23 Jan 2022 and catch up the last vessel. Otherwise, the cargo would be stored at HKG more than 6 weeks. The Storage fee would be occurred on shpr/ cnee's account.
 
If you have anything to concren, please contract me directly.
Moreover, we have freight service, preparation of goods, custom clearance.
 
 
Boon Kusolsomboon (Eugene)
---Sales Executive---
U.S.& Thai citizenship holder
Tel : +66 834906984
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Freight Links Express (Thailand) co.,ltd
FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright