สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

ประเทศไทยมีเรามีท่าเรือที่สำคัญทั้งหมด 5 ท่าเรือ

  1. ท่าเรือกรุงเทพ เป็นท่าเรือแห่งแรกและเป็นท่าเรือหลักของประเทศ

  2. ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย สามารถรับเรือขนาดใหญ่พิเศษได้

  3. ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีประเทศสมาชิกประกอบด้วย จีน พม่า ลาว

  4. ท่าเรือเชียงของ เน้นการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศไทย กับ ลาว และส่งเสริมการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ จีน พม่า ลาว ไทย

  5. ท่าเรือระนอง เป็นประตูการค้าฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สามารถขนส่งเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในเอเชียใต้ ยุโรป และแอฟฟริกา และกลุ่มประเทศสมาชิกประเทศต่างๆ เช่นBIMSTEC เป็น

    ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7ประเทศในอ่าวเบงกอลประกอบด้วย บังกลาเทศ

    ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังการ และไทย

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright