สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

บัตรที่ผู้ส่งออกชั้นนำต้องมีพก

สวัสดีท่านผู้ส่งออกครับ ฉบับนี้ ผมขอแนะนำบัตรที่ผู้นำที่เป็นผู้ส่งออก และผู้นำเข้าต้องมี โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ดารุสซาลาม ชิลี จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์  เปรู ฟิลิปปินส์ จีนไทเป ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ปาปัวนิวกินี และญี่ปุ่น ได้ข่าวว่าอีกหน่อยจะมีสหรัฐอเมริกาด้วย

ถ้าท่านผู้ส่งออกเดินทางไปประเทศดังกล่าวบ่อยๆ แล้วลองคิดดูว่า ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าครั้งละ 1,000-2,000 บาท และต้องเสียเวลาไปเข้าคิวยื่นวีช่า มันเสียทั้งเวลา เงิน และความรู้สึกมาก และยังไม่พอ ท่านยังต้องเข้าคิวยาวที่เคาน์เตอร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ

สำหรับประเทศไทย ท่านสามารถใช้เคาน์เตอร์ Fast Track ซึ่งปกติต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือใช้สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต แต่ถ้าถือบัตรนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องรอแถวนาน มีเวลาไปหาซื้อของใน Duty Free Shop ร้านปลอดอากรในสนามบิน แบบนี้ ถ้าท่านใส่ชุดสูทด้วยแล้ว เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานจะต้อนรับท่านอย่างดีเสมือนนักธุรกิจ VIP เท่ห์เสียไม่มี อันนี้หาซื้อไม่ได้นะจะบอกให้

เพียงแต่ท่านแค่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกหอการค้าในนามบริษัทของท่านก่อน แล้วถึงจะสมัครบัตรนี้ได้ หลังจากนั้นใช้บัตรอย่างสบายใจ ถ้าท่านมีบัตรนี้ท่านยังใช้ได้หลายครั้งในช่วยเวลา 3 ปี และหลายประเทศดังกล่าวข้างต้น ผมยังไปใช้เวลาไปท่องเที่ยวได้ด้วย ผมเป็นคนชอบไปเที่ยวเมืองจีน ผมจะได้รับความสะดวกมาก ทั้งด่านชายแดนประเทศจีนก็ไม่มีปัญหา ผมขอแนะนำบัตรผู้ทรงเกียรติ์ คือ บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค APEC Business Travel Card (ABTC)

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคคืออะไร
บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคเสมือนวีซ่า ซึ่งผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่เข้าร่วมโครงการได้

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคเกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค

บัตรเดินทางนี้จะช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางในส่วนที่เกี่ยวกับการขอวีซ่า และขั้นตอนในการเข้าเมือง

จนถึงปัจจุบัน (พฤษภาคม 2549) มีสมาชิกเอเปค จำนวน 17 ราย เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางฯ ได้แก่ ออสเตรเลีย  บรูไน ดารุสซาลาม ชิลี  จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ จีนไทเป ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ปาปัวนิวกินี และญี่ปุ่น นอกจากนั้น ยังเป็นที่คาดหมายว่า จะมีสมาชิกเอเปคอื่นๆ เข้าร่วมในโครงการนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต

การยื่นใบสมัครเพื่อขอรับบัตรเดินทางฯ คือการขออนุญาต หรือขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมในโครงการ

ข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกในใบสมัครจะถูกส่งไปยังสมาชิกที่ร่วมในโครงการฯ ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบประวัติ และหากการตรวจสอบประวัติผ่าน ผู้สมัครที่จะได้รับบัตรเดินทางฯ ที่สามารถใช้เสมือนเป็นวีซ่า เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการฯ แบบเดินทางเข้าได้หลายครั้ง (Multiple Entry) ภายในอายุของบัตรโดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ลักษณะของบัตรเดินทางฯ
บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคมีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต บัตรเดินทางฯ มีอายุ 3 ปี โดยบนบัตรเดินทางฯ จะมีรูปถ่าย และลายเซ็นของผู้ถือบัตรฯ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของบัตรฯ และชื่อสมาชิคเอเปคที่ผู้ถือบัตรฯ ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติแล้ว และสามารถเดินทางเข้าได้

ผู้ถือบัตรเดินทางฯ จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
- สามารถเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมโครงการฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนด้านหลังของบัตรได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาใน
   การขอวีซ่าแต่ละครั้ง
- ขั้นตอนการเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับอนุญาตให้เข้าช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC
  Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค

วิธีการใช้บัตรเดินทางฯ
- ในการเดินทาง ผู้ถือบัตรเดินทางฯ จะต้องใช้ร่วมกับหนังสือเดินทางซึ่งมีหมายเลขเดียวกันกับที่ปรากฏบนบัตรเดินทาง
- ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในระยะสั้น ไม่ใช่เพื่อเข้าไปทำงาน

ผู้ใดมีสิทธิสมัครขอรับบัตรเดินทางฯ
- นักธุรกิจผู้ถือหนังสือเดินทางไทยซึ่งต้องการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ และเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีทางอาญา หรือมิเคยถูก
   ปฏิเสธในการเข้าเมืองจากดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการฯ

วิธีการสมัคร
- กรอกฟอร์มใบสมัคร (2 ใบ)
- ยื่นแบบฟอร์มพร้อมด้วยสำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 3 ปี 6 เดือน) และรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป                  
  ที่หอการค้าไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ หอการค้าไทย
โทรศัพท์ 02-622-1860-76 ต่อ 635, 645
โทรสาร 0-2622- 1882 หรือ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ (กกร.)
โทรศัพท์ 0-2622-1111 ต่อ 649 โทรสาร 0-225-5474, 0-2225-5475
สุดท้ายนี้ หวังว่า ท่านจะประทับใจหลังจากได้ใช้บัตรนี้แล้ว จะหาว่าผมมีดี แล้วทำไมไม่บอก 
หยก แสงตะวัน

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright