สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

พม่าดาวรุ่งดวงใหม่ในอาเซียน

     การเปิดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจพม่า  มีแนวโน้มที่จะทำให้ให้ประเทศพม่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศไทย  ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันและมีมูลค่าการลงทุนใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีน  เนื่องจากประเทศพม่ามีทรัพยากรอยู่มาก  เช่น  แร่โลหะและอัญมณี,การมีแรงงานถูก( ในเขตเมืองย่างกุ้ง  ค่าจ้างเฉลี่ยไม่เกิน  100  บาท/วัน ) และเมื่อประเทศไทยปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น  300  บาท/วัน  นักลงทุนจึงจะย้ายฐานการลงทุนไปยังพม่า  ได้แก่  อุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ,อุตสาหกรรมต่างๆที่เน้นการใช้แรงงาน

     การส่งออก-นำเข้าของประเทศไทยและประเทศพม่า  มีจุดสำคัญอยู่ที่เกาะสองติดกับจังหวัดระนอง,เมียวดีติดกับอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก,ท่าขี้เหล็กติดกับอำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ปัจจุบันทางการพม่ายังได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนอีก  19  แห่ง  รวมถึงได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เมืองทวาย,เมืองย่างกุ้ง,เมืองยะไข่

     แต่ปัญหาใหญ่ของการลงทุนในประเทศพม่า  คือ  ปัญหาระบบการเงินและภาวะเงินเฟ้อในประเทศ  รวมถึงค่าเงินจั๊ตที่ไม่มีเสถียรภาพ,ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพ  และที่สำคัญหลายๆประเทศยังคว่ำบาตรพม่า  เพราะปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศ  แต่ล่าสุดรัฐบาลพม่าอนุญาตให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย( NLD )  ซึ่งมีนางออง  ซาน  ซู  จี  เป็นแกนนำ  สามารถส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกรัฐสภา  ที่จะมีขึ้นในวันที่  1  เมษายน  2555  นี้  หลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศพม่า  เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประชาธิปไตย  เช่น  สหภาพยุโรป  เป็นต้น  ทำให้ประเทศพม่าจะได้รับความร่วมมือจากนานาชาติมากยิ่งขึ้น  และในปี  2558  ประเทศพม่าก็จะเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC ) เต็มรูปแบบ

     ดังนั้นในฐานะที่ประเทศไทยซึ่งมีชายแดนอยู่ติดกับประเทศพม่าและเป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศพม่า  สัญญาณที่ดีๆของประเทศพม่าในขณะนี้  จะส่งผลให้อนาคตมูลค่าการค้า( ส่งออก-นำเข้า )  มีตัวเลขที่ดีขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน

 

                                                                                                                                                ธนอรรถย์      

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright