สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

ผมขอนำข้อมูลบางส่วนวารสารของ BSAA ได้กล่าววว่า มีผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากมาย การเลือกอย่างชาญฉลาดนอกจากจะทำให้ได้พันธมิตรที่ดีแล้ว ยังช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อไม่นานที่ผ่านมามีข่าวบนหน้าหนังสือ พิมพ์ที่ได้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการที่ต้องเกี่ยวข้อง กับการใช้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นั่นคือ การจับแก๊งขโมยสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ที่ ล็อกซีลเรียบร้อย สำหรับเตรียมส่งออกต่างประเทศ แก๊งโจรกรรมใช้วิธีแฝงเข้ามาทำงานในบริษัทขนส่ง และลงมือกับตู้สินค้าที่อยู่ระหว่างการขน ส่งก่อนขึ้นเรือ โดยใช้วิธีการบางอย่างที่ทำให้เปิดตู้ได้ โดยซีลไม่เสียหาย ซึ่งหากไม่มองอย่างละเอียดก็จะไม่เห็นความ เปลี่ยแปลงอันใด จะทราบก็เมื่อผู้นำเข้าเปิดตู้ที่ปลายทาง ไม่เฉพาะในประเทศไทย ที่มาเลเซียก็มีข่าวสินค้าถุงยางอนามัย มูลค่า 1.5 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ได้ถูกขโมยออกไปจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่ง ไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยได้ตรวจพบว่า สินค้าทั้งหมดได้หายไปเมื่อเปิดตู้สินค้าที่ปลายทาง และจากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการเปิดตู้สินค้า และนำซีลใหม่มาใส่แทนก่อนที่ตู้สินค้าจะขึ้นเรือที่ท่า เรือที่ต้นทาง ทำให้เชื่อได้ว่า สินค้าน่าจะถูกขโมยไประหว่างการขนส่งทางบกในประเทศต้นทาง

ผู้ให้บริการขนส่งรายหนึ่งเปิดเผยว่า การขโมยสินค้านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ตู้สินค้าเดินทางจากโรงงานมายัง ท่าเรือช่วงดังกล่าวตู้สินค้าจะอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งมีอยู่มากมาย ตั้งแต่แบบเจ้าของคนเดียว มีรถบรรทุกนับร้อยคัน แต่ละแห่งมีคุณภาพมาตรฐาน และราคาแตกต่างกันออกไป ในประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อน อย่างไรก็ดี เราสามารถที่จะป้องกันได้ การให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผู้ให้บริการ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้เป็นอย่างมาก

ผู้ที่อยู่ในหน้าที่การจัดซื้อบริการขนส่ง จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ให้บริการแต่ละรายไม่เหมือนกัน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูล และสอบถามเรื่องต่างๆ ให้กระจ่าง และแน่ใจก่อนการตัดสิน และไม่ควรตัดสินใจอย่างเร่งด่วน โดยมิได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ค่าบริการขนส่ง หรือเวลาที่ประหยัดได้จากการด่วนตัดสินใจโดยไม่ได้คิด อย่างถ้วนถี่นั้น ไม่อาจเทียบได้กับความเสียหาย เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ Carrier's Bullet Seal หรือ Seal เรือเป็น Seal ที่มี ประสิทธิภาพมาก Seal นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ระบบการขนส่งเปลี่ยนจาก Break Bulk มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ เป็นเวลานานถึง 40 ปี Seal นี้ดีกว่ากุญแจ เพราะถ้าขาดไม่สามารถต่อได้ และสามารถชี้ชัดได้ว่า ผู้ใดรับผิดชอบการขนส่งช่วงไหน เพราะแต่ละช่วงของการขนส่งจะมีการตรวจสภาพของ Seal ถ้าพบว่า Seal ขาด ผู้ขนส่งช่วงต่อไป หรือผู้รับสินค้าจะไม่รับตู้ และจะถือว่าผู้ขนส่งช่วงก่อนที่ตู้จะถึงจะต้องรับผิดชอบ Seal ตัวนี้จะบอกได้ว่า Seal ขาดช่วงไหน และใครรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม วิธีโจรกรรมก็ได้พัฒนาหาวิธีที่จะเปิดตู้โดย Seal อยู่ในสภาพเรียบร้อยได้ โดยใช้ใบมีดเหล็กกล้าเพียงใบเดียว ราคาไม่กี่สิบบาท ทำการตัดกลอนประตูตู้ โดย Seal คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย

ในขณะนี้สิ่งที่จะต้องทำคือ เรือต้องหาวิธีแก้ โดยพัฒนา Seal เรือไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยวิธีนี้ Wire Seal ก็เป็นอีกทางเลือก เพราะโจรไม่สามารถเปิดตู้ได้โดย Wire Seal ไม่ขาด เรือบางสายได้ใช้ Wire Seal ในการขนส่ง ตู้สินค้ามูลค่าสูง แต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกสาย ซึ่งควรนำไปพิจารณาใช้ทุกสายเรือ ยกเว้นว่าเรือจะพบวิธีอื่นในการป้องกันที่ดีกว่านี้ โจรกรรมวิธีนี้ไม่ใช่ว่าสินค้าหายเพียงอย่างเดียว จะมีผลลัพธ์ถึงความปลอดภัย ซึ่งผู้ก่อการร้าย หรือผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเปิดตู้ และเอาวัสดุอย่างอื่น เช่น วัตถุระเบิด, เคมีภัณฑ์ หรือเชื้อโรคใส่ไปในตู้ เพื่อส่งไปยังปลายทางก่อมหันตภัยให้กับฝ่าย ที่เป็นปรปักษ์ หรือศัตรูได้

ผมสังเกตว่า สินค้าที่มีชื่อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ มักจะถูกขโมย ได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงขนถ่าย หรือพักสินค้าอยู่ในโรงพักสินค้า เป็นต้น

ผมอยากแนะนำให้บรรจุในลังไม้ อย่าใส่กล่องกระดาษ ถ้าเป็นการขนส่งทางระบบ LCL จะเป็นการ ป้องกันไม่ให้ หัวขโมยไปขโมยได้ง่ายๆ ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งง่ายในการทำลาย จะง่ายต่อการโจรกรรมมากขึ้น

ผู้ส่งออกที่ส่งออกรองเท้า ไปต่างประเทศมักจะแยกส่ง รองเท้าข้างซ้ายบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์หนึ่ง ตู้ ส่วนรองเท้าข้างขาวก็จะส่งไปบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์อีก หนึ่งตู้ จะไม่ใส่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันทั้งสอง ข้าง อันนี้ เป็นเทคนิคการเลี่ยงการถูกขโมย ส่วนสินค้าที่เป็นของใช้ส่วนตัวก็มักจะหายบ่อย อย่าเขียนหน้าบรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องหมายหีบห่อว่า เป็นสินค้าอะไร อาจจะปนของมีค่าไว้ข้างใน และซ่อนไว้ในสินค้าที่ไม่มีค่า ถ้าเป็นเพชร เป็นเงิน ไม่แนะนำให้ส่งกับบริษัทขนส่ง ทางที่ดีถือไปเองดีกว่า

ควรจะเลือกใช้บริษัทขนส่งที่มีเครื่องไม้ เครื่องมือทันสมัยใช้เทคโนโลยี่ที่ดี เช่น มีระบบ GPRS นำทางป้องกัน และดูแลการขนส่งตลอดทาง เลือกใช้บริษัทที่มีพนักงานของบริษัทคอยดูแล และร่วมสำรวจเวลาบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ควรเลือกใช้บริษัทขนส่งที่มีการทำประกัน Liabilities Insurance

สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนผู้ส่งออกให้ระวังมาก ที่สุดคือ ผู้นำเข้าที่มาซื้อสินค้ากับเรา ว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหน บางคนเปิด L/C ปลอม ทำให้ผู้ส่งออกต้องสูญเสียสินค้าไปง่ายๆ บางครั้งมีการระบุบริษัทขนส่งหน้าใหม่ ไม่รู้จักผู้นำเข้า เดี๋ยวนี้มีบริษัทเปิด ทั้งบริษัทนำเข้า และบริษัทขนส่ง หรือบริษัท Freight Forwarder ทำการสั่ง สินค้าก็บอกให้ระบุใช้บริการกับ บริษัทขนส่งของตนเอง พอขนส่งสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไป มันก็ขโมยไปเลย ปิดบริษัทขน ส่งที่ตัวเองเปิด และนำสินค้าเราไปขาย

สุดท้ายนี้ ขอผู้ส่งออกจงระมัดระวัง คนไม่ดีมันมีเยอะ คอยแต่จะมาเอาเปรียบเรา มาแข่งกับคู่แข่ง ยังมาเจอพวกหัวขโมย เมื่อวานนี้ผมได้เป็นประธานผ้าสามัคคีที่ระยอง ก็นำบุญมาฝากให้ท่านผู้อ่านทุกท่านด้วย
หยก แสดงตะวัน

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright