พิมพ์

 

การบริการขนส่งทางรถบรรทุก

  • บริการส่งสินค้าจากการนำเข้าไปยังลาว, กัมปงสม, พนมเปญ
  • บริการรถบรรทุกทั่ว 76 จังหวัดของประเทศไทย
  • บริษัทฯ สามารถเตรียมรถบรรทุกกว่า 100 คันภายใน 3 วัน
  • บริษัทฯ สามารถเตรียมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครนยกของหนัก 100 ตัน
  • บริษัทฯ มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันในการยกสินค้าขึ้น และลงจากยานพาหนะ