พิมพ์

 

บริการขนส่งทางทะเล

 • บริการแบบตู้เต็ม และตู้รวมที่มีตารางออกเรือทุกสัปดาห์ไปทั่วโลก ควบคุมโดยตัวแทนขนส่งสินค้าของจากเครือข่าย 5 ทวีป
 • บริการขนถ่ายสินค้าไปยังลาว และพนมเปญ
 • บริษัทเป็นผู้ดำเนินกิจการขนส่งทางทะเลที่ไม่มีเรือในสังกัดของตน
 • บริษัทเป็นสมาชิก FIATA, TIFFA และ The Customs Broker and Transportation Heavy Equipment Association of Thailand
 • บริการขนส่งสินค้าจากประเทศที่ 2 ไปยังประเทศที่ 3
 • บริษัทมีใบตราส่งสินค้าของตนเอง และสามารถออก Marine B/L, Ocean B/L และ FIATA B/L
 • บริษัทเป็นสมาชิกของ FMC Bond No.8940055
 • บริษัทมี Contract rate พิเศษกับสายเรือต่างๆ เช่น Evergreen, Hapag Lloyd, Wanhai, Yang Ming ฯลฯ เป็นต้น
 • บริษัทเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าผู้เดียวในประเทศไทยที่มี Tariff rate ในการส่งออก และนำเข้าทั่วโลก
 • บริษัทสามารถให้คำตอบเรื่องอัตราเรือภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริการรายงานการแกะตู้สินค้าปลายทางแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • บริษัทมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ เพื่อดูแลการบรรจุตู้สำหรับสินค้าออก และแกะตู้สำหรับสินค้าขาเข้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า สินค้าได้รับการดูแลอย่างดี
 • บริษัทมีประกันภัยสินค้าทางทะเล (Liability Insurance)
 • บริการขนส่งสินค้าอันตราย (DG: Dangerous Goods)