พิมพ์

 

การบริการขนส่งทางอากาศ

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการพัฒนาขยายการบริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าทางอากาศมากกว่า 50,000 กิโลกรัมไปยังปลายทางทั่วโลก นับเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในการบริการด้านอากาศ

 

การบริการครอบคลุม:

  • บริการจัดสินค้ารวมไปยังปลายทางทั่วโลก ด้วยตารางเวลาที่แน่นอน
  • ความชำนาญด้านการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกด้านของลูกค้า ความชำนาญด้านรวบรวมสินค้าทางอากาศ เพื่อจัดส่งทางบกต่อไป
  • บริการด้วยราคาเหมาะสม ด้านพิธีการศุลกากร, การบรรจุหีบห่อ, โกดังสินค้า และการประกันภัย
  • บริการเหมาลำเครื่องบิน
  • บริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตูตามความต้องการของลูกค้า
  • บริการขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อรับสินค้าจากการขนส่งทางอากาศ ไปกัมพูชา โดยรับประกันความรวดเร็ว และปลอดภัยในการขนส่ง