พิมพ์
ฮิต: 2392
เรียน ผู้ประกอบการ
 

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงโซล ได้จัดทำ eNewsletter "Trade in Korea" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการค้าของประเทศเกาหลีใต้ ให้แก่ผู้ส่งออกที่มีความสนใจในการขยายตลาดสินค้าไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://anyflip.com/bookcase/roqz หรือ QR code ตามปรากฏด้านล่าง นั้น

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอนำส่งแหล่งข้อมูลดังกล่าวมายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจาณาและศึกษาโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ หากไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อกลับไปยัง นายกรณิศ วิเชียร อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.