พิมพ์
ฮิต: 2296

เรียน ท่านผู้ ส่งออก

ทางบริษัทของดรับสินค้าดังต่อไปนี้ ในระบบ LCL จาก กรุงเทพ ไป ท่าเรือปีนัง

1)Wine/liquors/tobacco

2)Tire

3)Tiles

4)Cigarettes

เรียนมาเพื่อทราบ
วิชัย  จงธนพิพัฒน์