Print
Hits: 562

img

“จุรินทร์”เป็นประธานประชุม กกร. เคาะต่ออายุ “หน้ากากอนามัย-ใยสังเคราะห์-เจลล้างมือ-เศษกระดาษ” เป็นสินค้าควบคุมอีก เหตุโควิด-19 ยังระบาด และต้องดูแลซาเล้งต่อเนื่อง หลังจะหมดอายุวันที่ 3 ก.พ.64 เตรียมเสนอ ครม. ไฟเขียวต่อไป ส่วนผลการดำเนินคดีล่าสุด ฟันแล้ว 19 ราย มีทั้งไม่ปิดป้ายราคาและขายแพง
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า กกร.ได้มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการ คือ 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เป็นสินค้าควบคุมต่อไป หลังจากที่จะหมดอายุในวันที่ 3 ก.พ.2564 โดยจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้า
         
สำหรับมาตรการควบคุมที่จะนำมาใช้ ในส่วนของหน้ากากอนามัยมี 3 ส่วน คือ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันมีอยู่ 30 กว่าโรงงาน จะคุมราคาอยู่ที่ไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาทเช่นเดิม ส่วนหน้ากากอนามัยทางเลือก ซึ่งมีทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า จะคุมราคาโดยต้นทุนบวกค่าบริหารจัดการไม่เกิน 60% และหน้ากากผ้า ไม่ควบคุม เพราะและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้การยืนยันแล้วว่าใช้ในการป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยได้
         
ส่วนผลการดำเนินคดีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563-12 ม.ค.2564 มีผู้ร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 160 ราย ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 129 ราย มีผลในการดำเนินคดีทั้งหมด 19 ราย ประกอบด้วย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13 คดี ขายเกินราคา 6 คดี ที่เหลือเมื่อตรวจสอบแล้ว ไม่พบการกระทำความผิด และในจำนวนคดีที่ขายเกินราคา 6 คดีนั้น เป็นคดีที่กระทำความผิดบนออนไลน์ 2 คดี ส่วนที่เหลืออีก 31 คดี จะเร่งตรวจสอบต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สาเหตุที่ต้องควบคุมหน้ากากอนามัย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และเจลล้างมือ เนื่องจากยังมีการระบาดของโควิด-19 ทำให้ยังมีความต้องการสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนเศษกระดาษ ที่ยังต้องคงไว้ เพื่อดูแลผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) ส่วนมาตรการควบคุมสำหรับหน้ากากอนามัย กำนหใด้มีการควบคุมการส่งออก และกำหนดราคาจำหน่ายสูงสุด ใยสังเคราะห์ให้แจ้งราคาและปริมาณที่ใช้ผลิตหน้ากาก เจลล้างมือ ให้แจ้งและแสดงราคา และเศษกระดาษ ให้แจ้งและแสดงราคา  
         
ทั้งนี้ ผลจากการเสนอให้สินค้า 4 รายการเป็นสินค้าควบคุมต่อไป ทำให้ปัจจุบันมีสินค้าและบริการควบคุมรวม 55 รายการ แยกเป็นสินค้า 50 รายการ ได้แก่ 1.กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว 2.กระดาษพิมพ์และเขียน 3.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก 4.ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 5.รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก 6.กากดีดีจีเอส 7.เครื่องสูบน้ำ 8.ปุ๋ย 9.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 10.รถเกี่ยวข้าว 11.รถไถนา 12.หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 13.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 14.น้ำมันเชื้อเพลิง 15.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 16.ยารักษาโรค 17.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค 18.หน้ากากอนามัย 19.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ 20.ท่อพีวีซี 21.ปูนซีเมนต์ 22.สายไฟฟ้า 23.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 24.ข้าวเปลือก ข้าวสาร 25.ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ 26.ข้าวโพด 27.ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 28.ผลปาล์มน้ำมัน 29.มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์ 30.ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 31.กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า 32.แชมพู 33.ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก 34.ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 35.ผ้าอนามัย 36.ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ 37.สบู่ก้อน สบู่เหลว 38.กระเทียม 39.ไข่ไก่ 40.ทุเรียน 41.นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว 42.น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 43.แป้งสาลี 44.มังคุด 45.ลำไย 46.สุกร เนื้อสุกร 47.หอมหัวใหญ่ 48.อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 49.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 50.เครื่องแบบนักเรียน
        
บริการ 5 รายการ ได้แก่ 51.การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 52.บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ 53.บริการทางการเกษตร 54.บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค 55.บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

 

ที่มา commercenewsagency