พิมพ์

 

บริการขนส่งทางรถไฟ

เราเป็นหนึ่งในผู้ส่งขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการใช้งานบริการรถไฟระหว่างมาเลเซียและไทย

บริการรถไฟชาร์เตอร์ดอย่างเต็มที่กับหนึ่งวิ่งต่อสัปดาห์ วันนี้จะดำเนินการบริการสี่สัปดาห์ยอมรับทั้ง FCL และ LCL เส้นทางรถไฟจากลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อการขนส่งภายในประเทศหรือการขนส่งไปยังท่าเรือแกลงและสถานีใด ๆ
 
ข้อตกลงพิเศษที่ได้รับจากรอยัลมาเลเซียและรอยัลศุลกากรไทยไม่มีพิธีการศุลกากรเป็นสิ่งจำเป็นที่ชายแดนปาดังเบซาร์จึงอนุญาตสำหรับพิธีการที่ท่าเรือของการปล่อยจึงทำให้ขั้นตอนของการดำเนินพิธีการศุลกากรได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทั้งผู้ส่งออกและ ผู้นำเข้า