กรมพัฒน์ฯ เปิดบริการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ e-Registration เวอร์ชั่น 2020
ยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ และกรอกข้อมูลง่ายขึ้นไปอีก
แก้โจทย์โรคโควิด-19 ทำให้สะดุด แต่ธุรกิจจะหยุดไม่ได้!
 
                                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ หรือ e-Registration เวอร์ชั่น 2020 แล้ว รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดการเดินทางออกจากบ้านซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสกัดกั้นการติดเชื้อ โดยสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่การยืนยันตัวตนออนไลน์ทางระบบ e-KYC รวมถึงปรับปรุงการกรอกข้อมูลและยื่นคำขอจดทะเบียนที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับอำนาจกรรมการได้ทุกรูปแบบ อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจ นับเป็นการให้บริการจัดตั้งธุรกิจทางออนไลน์แบบครบวงจร
 
                                                 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการ e-Registration เวอร์ชั่น 2020 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการปรับปรุงระบบใหม่ ในหลายส่วนเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้ หรือที่เรียกว่าระบบ Electronic Know Your Customer: e-KYC โดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลผ่านระบบพร้อมกับถ่ายภาพบัตรประชาชน ถ่ายรูปตนเอง และถ่ายภาพเคลื่อนไหวตามที่กำหนด ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายืนยันตัวตนกับกรมฯ หรือส่วนให้บริการอีกต่อไป
 
                                            อธิบดี กล่าวต่อว่า "นอกจากนี้ ยังปรับปรุงการกรอกข้อมูลให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มรูปแบบการกรอกคำขอแบบง่ายสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่และการแปรสภาพ รวมถึงปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับอำนาจกรรมการได้ทุกรูปแบบ การเปิดให้บริการ e-Registration 2020 ครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการเดินทาง โดยผู้ใช้งานสามารถดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์"
 
                                             "นอกจากนี้ ในอนาคตกรมฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบ e-Registrationในระยะต่อไป โดยเปิดให้ผู้แทนรับจดทะเบียน (สำนักงานบัญชี/สำนักงานกฎหมาย) สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (หุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ/ผู้ถือหุ้นในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด) ได้ โดยที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องมี Username & Password เพื่อเข้าระบบและลงลายมือชื่ออีกต่อไป ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยให้การยื่นคำขอจดทะเบียนง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ประกอบกับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนิติบุคคลในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพร้อมกัน"
 
                                            "สุดท้ายนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ในประเทศไทยจะมีท่าทีคลี่คลายลงไปบ้างแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน รวมไปถึงยังมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจได้เตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานที่จะเข้ามาสู่ระบบพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรผู้ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ประกอบกับการพัฒนาดังกล่าวยังเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดดังกล่าวให้ยุติลงโดยเร็ว จึงขอความมือให้นิติบุคคลและประชาชนโปรดเลือกใช้บริการต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อช่วยลดการเดินทางออกจากบ้าน และลดการพบปะกันระหว่างบุคคล" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด 
 
********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                              ฉบับที่ 104 / 1 พฤษภาคม 2563
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมุ่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright