สรุปข่าวเศรษฐกิจ

  • รัฐงัดก๊อก 2 พยุง ศก.-หุ้น
  • ทุ่ม 5 พัน ล. ตรึงค่าไฟ 4 เดือน เร่งคืนค่าประกันมิเตอร์
  • โรงแรม - ท่องเที่ยวฝ่าวิกฤติประคองธุรกิจ คืนสู่สามัญ
  • วางแผนให้ ขรก. ทำงานที่บ้าน

อ่านต่อ >>

 

สรุปข่าวหอการค้าไทย

  • เลื่อนจัดงานแสดงสินค้า อาหาร
  • โควิด - ภัยแล้งทุบ ศก. เจ๊ง 8.4 แสนล้าน กดจีดีพีโต 1.1% แรงงานอ่วม 2.3 ล้านคน

อ่านต่อ >>

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมุ่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright