สรุปข่าวเศรษฐกิจ

  • ธุรกิจ เปิดแผนฝ่าวิกฤติ
  • รัฐจ่ออุ้มผู้ส่งออกพิษตัดจีเอสพี
  • ออมสินจัดเต็ม 5 หมึ่นล้านบาท ช่วยเอสเอ็มอีผ่อนเงินต้น 1 ปี
  • กทม. ฝุ่นเกินพิกัด 33 พิ้นที่ เขตพระรคร วิกฤตสุด

อ่านต่อ >>

 

สรุปข่าวหอการค้าไทย

  • เอสชนไม่กังวล ซักฟอก ปรับ ครม.
  • เกาะติดวิกฤตแล้ง ปี 2563

อ่านต่อ >>

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมุ่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright