สรุปข่าวเศรษฐกิจ

  • เด้งรับ'ไอเอ็มเอฟ-เวิลด์แบงก์' แนะเร่งลดหนี้ครัวเรือน ธปท. ตั้งบอร์ดคุมเสี่ยง'การเงิน'
  • ปี 63 แรงงานเสี่ยงตกงาน รง. จุกเทรดวอร์กดส่งออก
  • นายกฯสั่ง-เร่งแจ้งเกิด ตั้งบอร์ด 5 จี
  • 'ภากร' มั่นใจหุ้นไทยแกร่ง

อ่านต่อ >> 

 

สรุปข่าวหอการค้าไทย

  • หอค้าแนะชะลอปรับขึ้นค่าแรง
  • ทีเส็บ ลุยจัด 2 งานใหญ่ปี 63 บูมการค้า-ลงทุนจีเอ็มเอส

อ่านต่อ >>

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมุ่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright